Bhajan-Gītā – Song Two

Gītāvalī (A Collection of Songs) Bhajan-Gītā - (Songs for Worship) - Song 2 (1) bhāvo nā bhāvo nā, mana, tumi ati duṣṭa

 (viṣaya-viṣe ācho he) 

kāma-krodha-lobha-moha-madādi-āviṣṭa 

(ripur baśe ācho he)
 1) My dear mind, Read More...